Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egyesületünk élete
 
2019. évi kerékpáros túrák
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
Hasznos tanácsok
 
Túrabeszámolók
 
Túratervek, ötletek
 
Látnivalók a túrákon
 
Társalgó (chat)
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Természetjáró minősítő szabályzat 1. rész
MTSZ TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT
2018A minősítés célja: a rendszeres természetjáró tevékenység elismerése, illetve a természetjáró mozgalomban való folyamatos részvételre való késztetés.

A minősítés feladata: túramódonként, követelményszint szerint összevethető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.

A minősítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egymásra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítményrendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszerzett minősítés nem évül el.

A minősítés fokozatai
1.) Bronzjelvényes természetjáró 
2.) Ezüstjelvényes természetjáró
3.) Aranyjelvényes természetjáró
4.) Érdemes természetjáró
5.) Kiváló természetjáró

 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:


      •    Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) valamely tagszervezetének tagjaként érvényes tagszervezeti regisztrációval rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval dokumentálja.
      •    Az egyes fokozatok csak egymást követően, a megelőző megszerzése után, sorrendben teljesíthetők.
      •    Egy adott útvonal bejárása egy minősítési fokozaton belül, egy túramódban, az útiránytól függetlenül csak egy alkalommal, számolható el. Más túramódban megengedett az ismételt teljesítés (pl. gyalogos után kerékpáros). A szabály alól kivételt jelent a kiváló fokozat megszerzésének időszaka, mely során egy adott útvonal bejárása ugyanazon túramódban maximum 3 alkalommal számolható el.
      •    A teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, 14 éves életkor alatt azonban a teljesítés csak felnőtt kísérő egyidejű jelenléte esetén ismerhető el. Önálló hajóvezető is csak a 14. életévét betöltött személy lehet. A minősítésnek felső életkori határa nincs.
      •    A minősítés alapegysége a túramódok sajátosságait figyelembe vevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése szükséges. A pontok egy, vagy több túramódban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a túramódok.)
      •    A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetők. Többnapos túra esetén az értékelhetőség feltétele, hogy a teljesített pontszám napi átlaga érje el a 20 pont/nap értéket.
      •    Természetjáráshoz nem sorolható közlekedés pl. munkába járás, túraként nem számolható el!
      •    Az egyes fokozatok teljesítési idejének csak felső határa van.
      •    Az arany és érdemes fokozat teljesítése egyszer – szülés, betegség, stb. miatt – megszakítható.
      •    A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők. A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.
      •    Vegyes, különböző túramódokban teljesített túranapok esetében a szabályzat szerint járó plusz pontok abban a túramódban számolhatók el, amelyik túramódban teljesített pontszám a túranap összesített pontszámának nagyobbik hányadát teszi ki.
      •    A túrák során a túrázó köteles betartani a túrázás körülményeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket (pl. KRESZ, erdőtörvény, stb.)

 

A TÚRÁZÓI MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK:


      •    Túramódok: A minősíthető túrák elkülönítése a túra fő jellemvonása alapján. A túrázói minősítés szempontjából gyalogos, kerékpáros, vízi, sí, illetve barlangi túrákat különítünk el.
           o    Gyalogtúra: bármely gyalogosan teljesített túra, mely megfelel a fent felsorolt általános követelményeknek.
            o    Túrakerékpározás: Kizárólag emberi erővel hajtott kerékpárral teljesített túra, mely megfelel a fent felsorolt általános követelményeknek.
           o    Vízitúra: Kizárólag emberi erővel hajtott vízijárművekkel való túrázás. 
           o    Sítúra: a nem versenyszerű síelés bármelyik formája az alkalmazott síeszköz típusától és a síelési technikától függetlenül.
           o    Barlangi túra: Kiépített vagy kiépítetlen barlangban teljesített túra. (A látogatható magyarországi barlangok természetvédelmi területnek minősülnek és csak arra feljogosított, szakképzett vezetővel járhatók be és csak az általa igazolt túrajelentések fogadhatók el!)
      •    Munkatúra: Turista létesítmények létrehozása és karbantartása, illetve rendezvények útvonalának előkészítése/kijelölése/bontása során bejárt útvonal. Egyebek közt ide tartozik a jelzett turistautak útjelzéseinek készítése, illetve a természetjáró túraversenyek pályáinak kitűzése is. Útjelzés készítése esetén a teljesítést igazoló „túravezetőnek” az MTSZ útjelző vezetői képesítésével kell rendelkeznie!
      •    Jelvényszerző túramozgalom: Olyan, a MTSZ (illetve tagszervezetei) által kiírt általában több nap alatt teljesíthető túraforma, mely során megadott helyeket kell időbeli korlátozás nélkül érinteni. A teljesítésért a túramozgalom kiírója a teljesítőt elismerésben (oklevél, emléklap, kitűző, jelvény stb.) részesíti. A túramozgalom lehet nemzetközi, országos vagy helyi szintű. Tartalmuk is lehet általános (tájegységi), vagy tematikus (várak, nevezetes földrajzi pontok). Gyakran évfordulókhoz, illetve híres személyiségek emlékéhez kötve alakul ki a túramozgalom keretjátéka. Az ellenőrző pontok érintési sorrendjét és az útvonalat (kötött vagy szabadon választott), valamint az igazolás módját (bélyegzés, fotó, stb.) a túramozgalom kiírása rögzíti. A túramozgalom kiírója a legtöbb esetben igazoló füzet kiadásával segíti a teljesítőt, ami a túramozgalom kiírásán, az érintendő helyek felsorolásán és az igazolások gyűjtésére szolgáló helyen kívül a teljesítő azonosítását lehetővé tevő személyes adatok (név, születési idő, elérhetőség, egyesület) rögzítésére szolgáló oldalt, valamint a teljesítés elismerésekor kitöltendő záradékot is tartalmaz. Igazoló füzet hiányában a túramozgalom teljesítése túrajelentésekkel is igazolható.
      •    Természetjáró tájékozódási verseny: Más néven tájékozódási túraverseny. A verseny során a résztvevőknek egy meghatározott útvonal, adott idő alatt történő bejárása során ellenőrző pontokat kell érinteniük úgy, hogy minél kevesebb hibapontot kapjanak.
      •    Teljesítménytúra: A teljesítménytúra nem túramozgalom és nem túraverseny! A túrázásnak azt a fajtáját jelenti, mely során egy adott időpontban, egy adott útvonalat meghatározott időn (szintidő) belül kell teljesíteni. A szintidőn belüli teljesítésért a túrázó általában valamilyen elismerésben (oklevél, emléklap, kitűző, jelvény stb.) részesül. A teljesítés igazolására kiadott oklevél, emléklap, illetve a lebélyegzett menetlevél nem helyettesíti a minősítés alapját képező túrajelentést, de ez(ek) a dokumentum(ok) igazolásként mellékelhető(k) a túrajelentéshez.
      •    Magashegyi túra: 1500 méter tengerszint feletti (tszf.) magasság felett végzett túrázás, illetve táborozás. Amennyiben egy túra magashegyi és nem magashegyi szakaszokat is tartalmaz, akkor a magashegyiként a túrának csak az 1500 m-es tszf. magasság feletti része számolható el. Ebben a tekintetben a szakasz kiindulópontjaként az első, végpontjaként pedig az utolsó megbízhatóan azonosítható 1500 m tszf. magasság feletti útpontját kell alkalmazni. A túrajelentésen egyértelműen jelölni kell a magashegyi szakaszokat, és hitelt érdemlő módon dokumentálni kell annak teljesítését is.
      •    Síkvidéki túra: Olyan túra, amelynek összes szintemelkedése nem haladja meg a 100 métert.
      •    Többnapos túra: A teljesített túranapok száma legalább kettő. Két típusa van: a csillagtúra és a vándortúra. A gyakorlatban azonban hosszabb idejű túrák esetén előfordulhat a kettő kombinációja is.
           o    Csillagtúra: olyan többnapos túra, amikor a szálláshely állandó. Legalább kettő, azonos helyen eltöltött éjszakát jelent.
           o    Vándortúra: olyan többnapos túra, amikor a szálláshely napról napra változik. Ezen kívül az adott napi túra végpontja megegyezik a következő napi túra kezdőpontjával. A kétnapos egy éjszakás túrák is vándortúraként számolandók el.
      •    Táborozás (sátortábor): a többnapos túrák esetén sátorban töltött éjszaká(ka)t jelenti. Az adott túra során minden éjszaka külön értékelendő.
            o    Állótábor: Olyan sátortábor, amelynek helyszíne a túranap után változatlan.
            o    Mozgótábor: Olyan sátortábor, amelynek helyszíne a túranap után megváltozik. Az erre vonatkozó pluszpontok csak akkor számolhatók el, ha a túrázó saját maga viszi a teljes felszerelését. Ha a csomagszállításhoz külső segítséget (pl. gépkocsi, teherautó, stb.) vesz igénybe, akkor az állótábor pontszáma alkalmazandó!
      •    Téli túra: A Ráktérítőtől (északi szélesség 23°) északra az XII-I-II. hónapokban, - magashegyi túra esetén ezek mellett a XI, III hónapokban teljesített túrák. A Baktérítőtől (déli szélesség 23°) délre pedig a VI-VIII hónapban, magashegyi túra esetén ezek mellett a V, IX hónapokban teljesített túrák.
      •    Útvonal/nyomvonal: A túra során bejárt útvonal. Papírtérkép hiányában a túra útvonala a GPS készülékkel rögzített nyomvonallal is megadható. Az útvonalat a túrajelentésen olyan pontossággal kell leírni, hogy az értékelő számára egyértelmű legyen!
      •    Útpont: A túra során érintett, földrajzi névvel azonosítható pontok. Nem kötelező mindet feltüntetni a túrajelentésen, csak annyit, amennyi alapján egyértelműen beazonosítható a teljesített túraútvonal. A útpontok érintését lehetőség szerint igazolni kell. Ennek módjai:
            o    a helyszínen a túrajelentésre történő bélyegzés
            o    a helyszínen történő - lehetőség szerint geotaggelt, azaz a helyszín GPS koordinátáit is tartalmazó - fénykép készítése (mely ábrázolja a teljesítőt is).
      •    Túratáv: A bejárt túraútvonal tényleges hossza. A túrajelentésben 100 m pontossággal adandó meg. Papírtérkép hiányában a túra távolságadatai GPS készülékkel rögzített nyomvonalból is kiszámíthatók. Az eltérő túramódokban megtett szakaszok külön értékelendők. Szintén külön kell értékelni a magashegyi és nem magashegyi szakaszokat.
      •    Szintemelkedés: A bejárt túraútvonal során leküzdött szintemelkedések összege, mely legalább 10 m, legfeljebb 1 m pontossággal adható meg. Papírtérkép hiányában a túra szintadatai GPS készülékkel rögzített nyomvonalból is kiszámíthatók.
      •    Túraidő (menetidő): Egyes túramódokban (vízitúra, barlangjárás, síelés) a túra értékelése nem a megtett távolság és szintkülönbség alapján történik, hanem a túra időtartama alapján. Az így minősítendő túrák esetében is meg kell adni a pontos túraútvonalat és hitelt érdemlően bizonyítani kell annak végigjárását. Számításához igénybe vehetők a túra során GPS készülékkel rögzített nyomvonal időadatai (menetidő = teljes túraidő – állásidő). Kiépített barlangban történő vezetett túra menetidejét a jegyvásárlás helyén kifüggesztett hivatalos árjegyzék lefényképezésével, vagy erre vonatkozó dokumentum (pl. nyomtatott tájékoztató) melléklésével lehet igazolni.
      •    Túrajelentés: A túra dokumentációjára (azaz a teljesítés igazolására) szolgáló nyomtatvány, mely a teljes körű kitöltés után, a túravezető(k) aláírásával válik hitelessé. Többnapos túra esetén, a könnyebb áttekinthetőség érdekében érdemes túranaponként egyet kitölteni.
            o    Fel kell tüntetni rajta a túra időpontját, a helyszínül szolgáló tájegységet, a pontos útvonalat az érintett útpontokkal, minősítési pontértékeket, a résztvevő(k) és a túravezető(k) neveit, valamint az útpontok érintésének igazolását! 
            o    A kitöltött túrajelentéshez - szükség esetén - a teljesítést igazoló egyéb dokumentum(ok) és fénykép(ek) mellékletként csatolhatók. 
      •    Túranapló: A túrázó által a túrajelentések alapján a minősítési fokozat megszerzése érdekében a MTSZ Egyéni Túranapló Kitöltési Utasítása (1. melléklet) szerint vezetett napló, melyet a szakosztály/egyesület vezetőjének kell hitelesítenie az illetékes minősítési bizottsághoz való benyújtás előtt. A túranapló nyomtatott formája kapható a MTSZ irodájában, elektronikus verziója pedig letölthető a MTSZ honlapjáról. A hivatalostól eltérő formátumú túranapló nem használható.
•    Minősítési bizottság: Természetjáró szövetségek, egyesületek, szakosztályok azon testülete, mely a túrák és túramozgalmak dokumentációjáért, a teljesítések ellenőrzéséért, elismeréséért, illetve a minősítések odaítéléséért és nyilvántartásáért felelős.

 

PONTSZÁMÍTÁS MÓDJA


A.) GYALOGTÚRÁZÁS

Normál (nem magashegyi) túra/túraszakasz:
      •    Túratáv értékelése: 1,5 pont / km
      •    Szintemelkedés értékelése: 2 pont / 100 m

Természetjáró tájékozódási verseny:
      •    Túratáv értékelése: 3 pont / km (a légvonalban mért hivatalos útvonal)
      •    Szintemelkedés értékelése: 2 pont / 100 m

Pluszpontok:
      •    Síkvidéki túra: 3 pont / túranap.
      •    Téli túra: 3 pont / túranap
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
            o    Vándortúra: 3 pont / túranap
      •    Sátorozás:
            o    Állótábor: 2 pont / éjszaka
            o    Mozgótábor: 6 pont / éjszaka
      •    Magashegyi túra/túraszakasz: A vonatkozó nem magashegyi pontértékek és pluszpontok kétszeresével kell számolni.


B.) TÚRAKERÉKPÁROZÁS

Műúton, vagy kiépített kerékpárúton történő kerékpározás:
      •    Túratáv értékelése: 0,5 pont / km
      •    Szintemelkedés értékelése: 1 pont / 100 m

Terepen (földúton) történő kerékpározás:
      •    Túratáv értékelése: 1 pont / km
      •    Szintemelkedés: 2 pont / 100 m

Pluszpontok:
      •    Téli túra: 3 pont / túranap
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
      o    Vándortúra: 3 pont / túranap
      •    Sátorozás:
            o    Állótábor: 2 pont / éjszaka
      o    Mozgótábor: 6 pont / éjszaka
      •    Magashegyi túra/túraszakasz: A vonatkozó nem magashegyi pontértékek és pluszpontok kétszeresével kell számolni.


C.) VÍZITÚRÁZÁS

Folyóvízen folyásirányban haladva: 6 pont / óra
Állóvízen haladva: 8 pont / óra
Folyóvízen folyásiránnyal szemben haladva: 10 pont / óra

Pluszpontok:
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
            o    Vándortúra: 3 pont / túranap
      •    Sátorozás:
            o    Állótábor: 2 pont / éjszaka
            o    Mozgótábor: 6 pont / éjszaka
      •    Hajóátemelés: 3 pont / alkalom


D.) SÍELÉS

      •    Mindenfajta síelés – lesiklás, snowboard, sífutás stb. – pontozható és minden óráért 6 pont jár.

Pluszpontok:
      •    Többnapos túra:
            o    Csillagtúra: 1 pont / túranap
            o    Vándortúra: 3 pont / túranap


E.) BARLANGI TÚRÁZÁS

      •    Kiépített barlangban történő vezetett nyilvános túra (a belépőjegy vásárlásának helyszínén közölt / kifüggesztett hivatalos bejárási idő alapján): 4 pont / óra

      •    Nem kiépített barlangban történő (a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat minősített vezetője által vezetett és igazolt) túra: 10 pont / óra


F.) MUNKATÚRA

•    Bármilyen munkatúra: 7 pont / óra (szintemelkedéstől és túratávtól függetlenül). 
Az adott minősítési kategórián belül legfeljebb a megszerzendő összes pontérték 30 százaléka számolható el ezen a jogcímen.

 

 
 
 
Hírlevél, levél küldés

E-mail regisztráció:

Küldésről itt olvashatsz.

 
Pontos idő
 
Ami fontos lehet
 
2019. évi gyalogos túrák
 
Permanens IVV
 
Január
 
Február
 
Március
 
Április
 
Május
 
Június
 
Július
 
Augusztus
 
Szeptember
 
Október
 
November
 
December
 
Zubor István: Levelek egy kezdő turistához
 
Somogyi túrázók linkgyüjteménye
 
Kiemelt linkek
 
Hasznos linkek
 
Hasznos segédanyagok
 
Számláló
Indulás: 2006-03-26
 
SMS-hirdetőfal
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!